Skip to main content

Strategien der kendetegner vores investeringer

God kemi, klart forretningsgrundlag, produktpotentiale og identificeret mulighed

Hvad kendetegner vores investeringer?

God kemi

God kemi med ejerne og ledelsen i de virksomheder, vi investerer i.

Klart forretningsgrundlag

Et forretningsgrundlag der er klart og kan udvikles.

Konkurrencefordele

Et produkt eller et koncept med potentiale (gerne unikt), der har eller kan få ”en strategisk konkurrencefordel” i markedet.

Vækstpotentiale

En identificeret mulighed for vækst og/eller muligheder for optimering af driften.

Scenarier

Alle investeringer sker ud fra et ønske om at udvikle virksomheden og med udgangspunkt i følgende scenarier:

Medinvestor

Vi indtræder som medansvarlig partner i din virksomhed. Vi er fleksible omkring vores ejerandel. Det afgørende er, at vi har god kemi og at der etableres god sparring omkring retning og strategi for din virksomhed, så virksomheden udvikles og samarbejdet bliver udbytterigt.

Generationsskifte / Ejerskifte

Der kan både være tale om et familie-generationsskifte eller et salg af virksomheden, hvor der samtidig foretages ændringer i ledelsen af virksomheden.

Turnaround

Turnaround / Midlertidige likviditetsudfordringer
Investeringen vil blive baseret på en ny solid strategi for virksomheden.

Investeringsproces

Beslutningstagerne i Brygge Partners er involveret på daglig basis, og derfor kan vi træffe beslutninger i forhold til en investering uden kompleksitet og politik.

Læs mere om vores investeringsproces her.