Hvad skal kendetegne vores investeringer:

 • God kemi med ejerne og ledelsen i de virksomheder, vi investerer i.
 • Et forretningsgrundlag der er klart og kan udvikles.
 • Et produkt eller et koncept med potentiale (gerne unikt), der har eller kan få ”en strategisk konkurrencefordel” i markedet.

 • En identificeret mulighed for vækst og/eller muligheder for optimering af driften.

Scenarier:

Alle investeringer sker ud fra et ønske om at udvikle virksomheden og med udgangspunkt i følgende scenarier:

 • Medinvestor
  Vi indtræder som medansvarlig partner i din virksomhed. Vi er fleksible omkring vores ejerandel. Det afgørende er, at vi har god kemi og at der etableres god sparring omkring retning og strategi for din virksomhed, så virksomheden udvikles og samarbejdet bliver udbytterigt.
 • Generationsskifte / Ejerskifte
  Der kan både være tale om et familie-generationsskifte eller et salg af virksomheden, hvor der samtidig foretages ændringer i ledelsen af virksomheden.
 • Turnaround / Midlertidige likviditetsudfordringer
  Investeringen vil blive baseret på en ny solid strategi for virksomheden.

Investeringsproces:
Beslutningstagerne i Brygge Partners er involveret på daglig basis, og derfor kan vi træffe beslutninger i forhold til en investering uden kompleksitet og politik.

Læs mere om vores investeringsproces her.